Bilgisayar güvenliği, elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanması ve taşınması esnasında bilgilerin bütünlüğü bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması için, güvenli bir bilgi işleme platformu oluşturma çabalarının tümüdür. Bunun sağlanması için duruma uygun güvenlik politikasının belirlenmesi ve uygulanması gereklidir.

Bu politikalar;

Etkinliklerin sorgulanması
Erişimlerin izlenmesi
Değişikliklerin kayıtlarının tutulup değerlendirilmesi
Silme işlemlerinin sınırlandırılması
gibi bazı kullanım şekillerine indirgenebilmektedir.

Bilgisayar teknolojilerinde yer alan bilgisayar güvenliğinin amacı ise: "Kişi ve kurumların bu teknolojilerini kullanırken karşılaşabilecekleri tehdit ve tehlikelerin incelemelerinin yapılarak gerekli önlemlerin önceden alınmasıdır". Bilgi ve bilgisayar güvenliği daha genel anlamda, güvenlik konularını detaylı olarak ele alan "güvenlik mühendisliği"nin bir alt alanı olarak görülmektedir.

Bilgisayar güvenliği geniş anlamda bir koruyucu mekanizma olarak düşünüldüğünde, kişisel veya kurumsal bilgisayarlar için genel olarak aşağıdaki maddelerin hepsinini veya bazılarının uygulanması gerekmektedir:

Virüs koruma yazılımlarının kurulu olması
Bu yazılımların ve işletim sistemi hizmet paketlerinin ve hata düzeltme ve güncellemelerinin düzenli aralıklarla yapılması
Bilgisayarda şifre korumalı ekran koruyucu kullanılması
Kurmuş olduğunuz yazılımların paylaşıma açık olup olmadığının kontrol edilmesi
Bilgisayar başından uzun süreliğine ayrı kalındığında sistemden çıkılması
Kullanılan parolaların tahmininin zor olacak şekilde belirlenmesi
Bu parolaların gizli tutulması ve belirli aralıklarla değiştirilmesi
Disk paylaşımlarında dikkatli olunması
İnternet üzerinden indirilen veya e-posta ile gelen dosyalara dikkat edilmesi
Önemli belgelerin parola ile korunması veya şifreli olarak saklanması
Gizli veya önemli bilgilerin e-posta, güvenlik sertifikasız siteler gibi güvenli olmayan yollarla gönderilmemesi
Kullanılmadığı zaman İnternet erişiminin kapatılması
Önemli bilgi ve belgelerin düzenli aralıklarla yedeklerinin alınması
Eğer Windows kullanıyorsanız güncellemeleri yapmanız
gibi önlemler, basit gibi gözükebilecek ama hayat kurtaracak önlemlerden bazılarıdır.